De leden van het directiecomité van Huizen van Goede Smaak hebben het genoegen hun leden restaurateurs en hoteliers voor te stellen.

Doorblader de gids!

Les membres du Comité de Direction des Etapes du Bon Goût ont le palisir de vous présenter leurs membres Restaurateurs et Hôteliers.

Feuilletez le magazine !


Le passeport de fidélité

La réussite de notre association est sans aucun doute le succès rencontré par notre 'passeport'. 6 x 2 repas dans 6 différentes Etapes vous donnent droit à un bon-cadeau de 100 EUROS

Het getrouwheidspaspoort

Het slagen van onze vereniging is zonder twijfel te danken aan het succes van ons paspoort. 6 x 2 maaltijden in 6 verschillende Huizen geven recht op een waardebon van 100 EURO

 


Secretaria(a)t Les Etapes du Bon Goût: Haachtsebaan 160, Keerbergen | info@lesetapesdubongout.be